• Türkçe

Toklu Besi Yemi

Ürün Kategorileri

Toklu Besi Yemi

Bu yem besi dönemi süresince 7. aya kadarki kuzularm, 7. aydan itibaren de 12. aya kadarki toklularm beslenmesinde kullanılmak üzere verim ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış yemdir.
Besiye başlangıç döneminde hızlı bir kas ve kemik dokusu gelişimi sağlar.
Yüksek hızlı büyüme ve canlı ağırlık artışı sağlar.
Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir. 
 

Toklu Besi Yemi

Bu yem besi dönemi süresince 7. aya kadarki kuzularm, 7. aydan itibaren de 12. aya kadarki toklularm beslenmesinde kullanılmak üzere verim ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış yemdir.
Besiye başlangıç döneminde hızlı bir kas ve kemik dokusu gelişimi sağlar.
Yüksek hızlı büyüme ve canlı ağırlık artışı sağlar.
Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.