• Türkçe

Lactofeed Laktasyon Süt Yemleri

Ürün Kategorileri

Lactofeed Laktasyon Süt Yemleri

Orta ve Büyük işletmelerde, yüksek verimli hayvanların beslenmesinde başarı ile kullanılabilir.
İşletmelerdeki verim guruplarma göre özel süt yemidir. İçerdiği hammaddelerin ekstra formülü sayesinde besleme kaynaklı kızgınlık ve döl verimi sorunlarının çözümüne katkı saklar.
Hayvanların metabolik olarak gereksinim duydukları vitamin ve minerallerce zengindir.
En iyi kullamm şekli tam yemlemede (TMR: Total Mixed Ration) deneyimli personellerimizin vermiş olduğu rasyonlarla kullanımıdır.
Hayvanlann süt veriminin yapabileceği en yüksek yerime ulaşmalanm sağlamak amaçlı üretilmiş yemlerdir.