• Türkçe

Sığır Besi Bitirme Yemi

Ürün Kategorileri

Sığır Besi Bitirme Yemi

Bu yem gelişimini tamamlamış dana ve tosunların kesim öncesi 2-3 aylık dönemde büyüme (günlük canlı ağırlık artışı) ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır
Besi sonunda yüksek canlı ağırlık ve karkas randımanının en yüksek olmasını sağlar.
Yüksek canlı ağırlık artışı sağlar. Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli bir rasyona sahiptir. 
 

Sığır Besi Bitirme Yemi

Bu yem gelişimini tamamlamış dana ve tosunların kesim öncesi 2-3 aylık dönemde büyüme (günlük canlı ağırlık artışı) ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır
Besi sonunda yüksek canlı ağırlık ve karkas randımanının en yüksek olmasını sağlar.
Yüksek canlı ağırlık artışı sağlar. Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli bir rasyona sahiptir.