• Türkçe

Sığır Besi Yemi

Ürün Kategorileri

Sığır Besi Yemi

Bu yem 12 aylık dana ve tosunlarm kesim öncesi 2-3 aylık döneme kadar büyüme (günlük canlı ağırlık artışı) ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
Besiye başlangıç döneminde hızlı bir kas ve kemik dokusu gelişimi sağlar.
Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
Her türden hububatlarla güvenli ve yüksek performanslı toplam rasyon oluşturmaya elverişli bir yemdir. 
 

Sığır Besi Yemi

Bu yem 12 aylık dana ve tosunlarm kesim öncesi 2-3 aylık döneme kadar büyüme (günlük canlı ağırlık artışı) ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
Besiye başlangıç döneminde hızlı bir kas ve kemik dokusu gelişimi sağlar.
Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
Her türden hububatlarla güvenli ve yüksek performanslı toplam rasyon oluşturmaya elverişli bir yemdir.