• Türkçe
Ürün Kategorileri

Dana Yemi

Bu yem 6 aylıktan 12 aylık dönemin sonuna kadar dişi ve erkek sığırlann büyüme ve yaşama payı ihtiyaçlanm karşılamak üzere hazırlanmıştır.
Danaların cinsi olgunluk dönemi öncesi iyi bir iskelet ve kas gelişimini sağlar.
Kaba yem kaynakları sınırlı olan işletmelerde, hayvanlann beslenmesinde başarı ile kullanılabilir.
Besi danalannın iyi vücut gelişimi ve yüksek canlı ağırlıkla besiye başlaması sağlanır. 
 

Dana Yemi

Bu yem 6 aylıktan 12 aylık dönemin sonuna kadar dişi ve erkek sığırlann büyüme ve yaşama payı ihtiyaçlanm karşılamak üzere hazırlanmıştır.
Danaların cinsi olgunluk dönemi öncesi iyi bir iskelet ve kas gelişimini sağlar.
Kaba yem kaynakları sınırlı olan işletmelerde, hayvanlann beslenmesinde başarı ile kullanılabilir.
Besi danalannın iyi vücut gelişimi ve yüksek canlı ağırlıkla besiye başlaması sağlanır.