• Türkçe

Konsantre Besi Yemi

Ürün Kategorileri

Konsantre Besi Yemi

Besi hayvanlannda ekonomik kullanımla en yüksek verimi sağlamak amaçhdır. 6. aydan itibaren kesime kadar arpa ve mısır flake gibi tabuların ezmeleriyle kullanılmalıdır.
Elinde tahıl bulunan yetiştiricilerin tahıllarının değerlendirmesi ve besleme maliyetinin düşmesini sağlar.  
Besi sonunda yüksek canlı ağırlık ve karkas randımanıııın en yüksek olmasını sağlar.
Dengeli olarak tahıllarla münavebe sonucu asidoz ve tırnak rahatsızlıklarma engel olur.
Her türden kaba yemler ve hububatlarla güvenli ve yüksek performanslı toplam rasyon oluşturmaya elverişli bir yemdir. 
 

Konsantre Besi Yemi

Besi hayvanlannda ekonomik kullanımla en yüksek verimi sağlamak amaçhdır. 6. aydan itibaren kesime kadar arpa ve mısır flake gibi tabuların ezmeleriyle kullanılmalıdır.
Elinde tahıl bulunan yetiştiricilerin tahıllarının değerlendirmesi ve besleme maliyetinin düşmesini sağlar.  
Besi sonunda yüksek canlı ağırlık ve karkas randımanıııın en yüksek olmasını sağlar.
Dengeli olarak tahıllarla münavebe sonucu asidoz ve tırnak rahatsızlıklarma engel olur.
Her türden kaba yemler ve hububatlarla güvenli ve yüksek performanslı toplam rasyon oluşturmaya elverişli bir yemdir.