• Türkçe

Düve - Kuru Dönem Yemi

Ürün Kategorileri

Düve - Kuru Dönem Yemi

Bu yem kurudaki dişi sığırlann ve 12 aylıktan 30 aylık dönemin sonuna kadar dişi ve erkek sığırların büyüme ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
Düvelerin cinsi olgunluk dönemi boyunca gereksinimlerini karşılar.
Düvelerin en uygun tohumlama zamanı olan 15 aylık dönemde kızgınlık göstermesini ve tohumlanmış düvelerin tutmasını sağlar.
Gebe düvelerin ve kurudaki ineklerin doğum sonrası süt verim dönemine hayvanı hazırlar. 
 

Düve - Kuru Dönem Yemi

Bu yem kurudaki dişi sığırlann ve 12 aylıktan 30 aylık dönemin sonuna kadar dişi ve erkek sığırların büyüme ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
Düvelerin cinsi olgunluk dönemi boyunca gereksinimlerini karşılar.
Düvelerin en uygun tohumlama zamanı olan 15 aylık dönemde kızgınlık göstermesini ve tohumlanmış düvelerin tutmasını sağlar.
Gebe düvelerin ve kurudaki ineklerin doğum sonrası süt verim dönemine hayvanı hazırlar.