• Türkçe

Kuzu - Oğlak Başlangıç Yemi

Ürün Kategorileri

Kuzu - Oğlak Başlangıç Yemi

Kuzu ve oğlaklarm doğumdan 1 hafta sonra başlayarak 8 haftalık yaşa kadar tüketilmesi için üretilmiştir. Içeriği ile kuzu ve oğlaklann vücut gelişimini hızlandırarak hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Kuzu ve oğlaklann kolay sütten kesilmesini sağlayarak sütün satılarak ekonomik kayıplar! azaltmaktadır. 
 

Kuzu - Oğlak Başlangıç Yemi

Kuzu ve oğlaklarm doğumdan 1 hafta sonra başlayarak 8 haftalık yaşa kadar tüketilmesi için üretilmiştir. Içeriği ile kuzu ve oğlaklann vücut gelişimini hızlandırarak hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Kuzu ve oğlaklann kolay sütten kesilmesini sağlayarak sütün satılarak ekonomik kayıplar! azaltmaktadır.