• Türkçe

Buzağı Büyütme Yemi

Ürün Kategorileri

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağılann doğumdan 8 haftalık yaştan 6. ayın sonuna kadar olan dönemde büyüme ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış yemdir. Içeriği ile buzağıların vücut gelişimini hızlandırarak hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır.
İşkembenin (Rumenin) fiziksel gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
İyi bir büyüme performansı ile dişilerde daha erken yaşta damızlıkta kullanma ve üreme organlarının iyi gelişimini sağlayarak döl verimini arttınr.
Yüksek süt verimi için iyi bir meme gelişimi sağlar. 
 

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağılann doğumdan 8 haftalık yaştan 6. ayın sonuna kadar olan dönemde büyüme ve yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış yemdir. Içeriği ile buzağıların vücut gelişimini hızlandırarak hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır.
İşkembenin (Rumenin) fiziksel gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
İyi bir büyüme performansı ile dişilerde daha erken yaşta damızlıkta kullanma ve üreme organlarının iyi gelişimini sağlayarak döl verimini arttınr.
Yüksek süt verimi için iyi bir meme gelişimi sağlar.