• Türkçe

Süt Yemleri

Ürün Kategorileri

Süt Yemleri

Kaba yem kaynakları sınırlı olan işletmelerde, verimli hayvanların beslenmesinde başarı ile kullanılabilir.
İçerdiği hammaddelerin ekstra formülü sayesinde besleme kaynaklı kızgınlık ve döl verimi sorunlarının çözümüne katkı sağlar.
Hayvanlann metabolik olarak gereksinim duydukları vitamin ve minerallerce zengindir.
Lezzeti ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alimin' yükseltir.
Mısır silajı gibi düşük proteinli yüksek enerjili kaba yemlerle verilebilir.