• Türkçe

0 - 2 Aylık Doğumdan Sütten Kesim Öncesine Dönem

Ürün Kategorileri

0 - 2 Aylık Doğumdan Sütten Kesim Öncesine Dönem

Doğumda dikkat edilmesi gereken hususlar:
Doğum yapacak ineğin tahmini doğum zamanından 1 hafta önce, varsa doğum bölmesine yoksa sakin kalabileceği kuru zeminli bir alana alınması gerekir.
Doğum bölmeleri gerekli yardımcı alet ekipmanlarla donanmış ve gerekli hijyen kurallarına göre hazırlanmış olması gerekmektedir.
Doğumda öncelik hayvanın gözle takibidir. Hayvan doğumu doğal olarak dışarıdan müdahale edilmeksizin yapması beklenir. Şayet bu durumun tersi bir durum meydana gelirse doğuma müdahaleyi bu konuda teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerin yapması gerekmektedir.
Doğum sonrası buzağının ağız ve burun mukoza sıvılarının temizlenerek nefes alması sağlanır.
Buzağı doğum esnasında sıvı yutmuş ise buzağıya yumuşak dairesel hareketlerle masaj yapılmalıdır.
Göbek kordon bağı uygun boyutta olacak şekilde kesilerek dezenfekte edilir.
Buzağı annesinin yalaması ve kurutması için annenin yanında bırakılır.
İnek buzağıyı yalamıyorsa uygun hijyenik bir havlu yardımıyla buzağı kurutulmalıdır. Daha sonra dezenfekte edilmiş ve altı kuru bireysel buzağı bölmesine alınmalıdır.

Bu dönemde yetiştiricilikte dikkat edilmesi gereken hususlar:
1. günde doğum sonrası ilk yarım saat içerisinde 2 lt ağız sütü buzağıya içirilmelidir.
Doğumdan 4-6 saat sonra 2 lt, 6 saat sonra 2 lt daha ağız sütü içirilmelidir.
2. ve 3. günlerde öğünde 2 lt olacak şekilde 2 öğünde toplam 4 litre süt içirilmelidir.
4.-56. günler arasında iki öğünde toplam 4 litre olacak şekilde süt, serbest şekilde buzağı başlangıç yemi, serbest şekilde su verilmelidir.
Buzağı başlangıç yemi en az 18 protein içermelidir. Beslemede sütten kesim öcesine kadar kesif yemle beslenmeli ayrıca iyi kalitede kaba yem kullanılmalıdır.
Buzağılar canlı ağırlık durumlarına ve günlük yem tüketimlerine bakılarak 35-56 günler arasında sütten kesilebilirler.
Beslenmeye bağlı buzağı ishallerinin arttığı durumlarda asitleştirilmiş süt kullanılabilir. Sütü asitleştirmek için uygun oranlarda asetik asit, formik asit, propiyonik asit, laktik asit gibi organik asit kullanılabilir.
Sütten kesim için ortalama günlük canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi; 600-900 gr/gün yem tüketimi 300-600 gr/gün canlı ağırlık artışı istenir.
Pratik olarak canlı ağırlığının %10 ‘u kadar yem tüketebilen buzağı sütten kesilebilir.
Bu dönemde boynuz köreltme ve fazla meme başının alınması 6-7 haftalıkken yapılmalıdır.
Sütten kesim hayvan için bir stres kaynağıdır. Bu nedenle hayvan sütten kesilmeden önce uygun canlı ağırlık, gelişim durumu ve yem tüketimi gibi parametreleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca sütten kesilecek buzağının boynuz köreltmesi, gurup yetiştirmeye geçiş yemlemesinin yapılmış olması önem arz eder. Aksi durumlarda stresten kaynaklanabilecek hastalık, iştahsızlık, gelişim geriliği gibi sorunlarla karşılaşabilir.

 

SÜTTEN KESİM ÖNCESİ ÖRNEK BESLEME PROGRAMI

YAŞ

DOĞUM AĞIRLIĞI 40 KG DAN KÜÇÜK

DOĞUM AĞIRLIĞI 40 KG DAN BÜYÜK

1. GÜN

AĞIZ SÜTÜ:En az 1,5 Lt ilk yarım saat içinde, 4-6 saat sonra 1,5 Lt daha

AĞIZ SÜTÜ:En az 2 Lt ilk yarım saat içinde, 4-6 saat sonra 2 Lt daha

2-3. GÜN

AĞIZ SÜTÜ: Öğünde 1,5 Lt olmak üzere günde 3 Lt

AĞIZ SÜTÜ: Öğünde 2 Lt olmak üzere günde 4 Lt

4-7.GÜN

Normal süt veya süt ikame yemi: öğünde 1,5 Lt olmak üzere 3 Lt/gün Buzağı başlangıç yemi: Serbest Su: Serbest

Normal süt veya süt ikame yemi: öğünde 2 Lt olmak üzere 4 Lt/gün Buzağı başlangıç yemi: Serbest Su: Serbest

8-56. GÜN

Normal süt veya süt ikame yemi: öğünde 2 Lt olmak üzere 4 Lt/gün Buzağı başlangıç yemi: Serbest Su: Serbest

Normal süt veya süt ikame yemi: öğünde 2 Lt olmak üzere 4 Lt/gün Buzağı başlangıç yemi: Serbest Su: Serbest